Τα ομορφότερα κάλαντα

by cyneng

Κόλιντα μέλιντα
σούρβα βασίλιντα
το σκυλί σου μ' έφαγε
τρανό κουλίκι θέλω
θέλω δε θέλω
τη μάνα σου τη θέλω
να τη φιλήσω μια φορά
και πίσω να στη φέρω

Comments

0 Responses to " Τα ομορφότερα κάλαντα "

Post a Comment

Type your comment

a destriped pinboard

 
May 2011 | some rights reserved