Σωματίδιο του Higgs

by cyneng

Ακόμα δεν το είδαμε, Γιάννη το βαφτίσαμε. (sic)

Σημ. Πηγή εικόνας.

Comments

0 Responses to " Σωματίδιο του Higgs "

Post a Comment

Type your comment

a destriped pinboard

 
May 2011 | some rights reserved