Προσωπικότητες

by cyneng

"[( <ίσως θα έπρεπε να χρησιμοποιώ λίγη περισσότερη στίξη> )]
μα τότε θα γεμίζαμε με παρενθέσεις, θα έσφιγγαν οι παρενθέσεις
και οι λέξεις θα πέθαιναν αργά και βασανιστικά
εμείς δεν το θέλουμε αυτό
τις αγαπάμε τις λέξεις"

Comments

0 Responses to " Προσωπικότητες "

Post a Comment

Type your comment

a destriped pinboard

 
May 2011 | some rights reserved